Mediation

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing die de laatste jaren in opkomst is en die zich kenmerkt door het feit dat de conflicterende partijen samen de oplossing bedenken onder begeleiding van een mediator. Ik ben mediator sinds begin 2018 en gespecialiseerd in arbeidsmediation en mediation tussen burger en overheid. Door mijn ervaring in verschillende HRM-functies heb ik veel kennis en expertise opgebouwd in hoe conflicten ontstaan en wat nodig is om conflicten op te lossen. Ik begrijp heel goed dat een mediationtraject best spannend is. U gaat het gesprek aan met de persoon waarmee u een conflict heeft terwijl we van nature de neiging hebben mensen waarmee we in onmin leven uit de weg te gaan. Dat vraagt van u dat u zich kwetsbaar opstelt maar ook de bereidheid toont om tot een oplossing te komen. Dat lukt alleen maar als we in staat zijn het niet meer over standpunten te hebben maar over belangen. Dan ontstaat er begrip voor de positie van de ander en ontstaat er ruimte om naar oplossingen te kijken. Maar dat vraagt ook een omgeving waarin sprake is van vertrouwen en veiligheid. Ik bied u deze omgeving door met rust, respect, empathie, een integere houding en in verbinding u te begeleiden in het mediationtraject. Daarom heb ik voordat het mediationtraject van start gaat met beide partijen een intake. Doel is enerzijds dat ik als mediator inzicht krijg van uw beeld van het conflict en anderzijds u een beeld krijgt van mij als persoon. Op die manier maakt u de juiste keuze of ik als mediator goed bij u pas. Ik bied twee vormen van mediation aan: via live bijeenkomsten of online met behulp van een beeldverbinding.

Uw wens als klant is voor mij bepalend. Ik maak dan ook graag afspraken met u op basis van maatwerk. Ik bied meerdere contractvormen aan, zoals losse mediationtrajecten, jaarabonnementen of strippenkaarten. Ik bespreek graag met u welke vorm het beste bij u past.

Wilt u meer weten? Download dan hier de brochure.

Certificering

ADR accredited agency
ADR-associate-certified-register-mediator

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze diensten en werkwijze.