HR-Advies

HR-Advies

Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in diverse HR-functies in de publieke sector. Gestart als P&O-adviseur bij een gemeente ben ik in 1995 de wereld van waterschappen ingerold. Eerst als adviseur en later 14 jaar lang als HR-manager. Mijn visie op HRM en hoe HRM bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen is heel helder. Als we kijken naar het vier rollenmodel van Ullrich zou de focus van HR moeten liggen op de strategische kant: als verandermanager en HR Business Partner. Natuurlijk is de operationele kant ook van niet te onderschatten waarde, maar de toegevoegde waarde van HR zit veel meer aan het leveren van een bijdrage aan de strategie en doelen van de organisatie. Ik help u graag dat te realiseren!

Deze bijdrage kan ik leveren in verschillende rollen. Als HR-adviseur in de ondersteuning van directie en management in de uitvoering van HR-taken en – verantwoordelijkheden. Maar ook als interim HR-manager om uw afdeling HR optimaal te laten functioneren met een juiste verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en inzet van talenten en mogelijkheden van medewerkers. Ook heb ik veel ervaring en kan ik u helpen in het optimaliseren en efficiënt inrichten van uw HR-processen. Heeft u behoefte aan het (verder)  ontwikkelen en implementeren van HR-beleid? Ik heb veel ervaring in diverse HR-beleidstrajecten zoals duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, verzuim en gesprekscyclus.

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze diensten en werkwijze.