HR-Advies

HR-Advies

Met 30 jaar ervaring in verschillende rollen en op verschillende niveaus binnen het HR-domein in de publieke sector breng ik veel kennis en expertise mee.

In mijn LinkedIn profiel leest u wat deze ervaring inhoudt. Daarbij ben ik altijd op zoek naar de toegevoegde waarde van HR binnen het bedrijf. Daarbij geeft HR voor mij, naast basisaspecten als goede arbeidsvoorwaarden en veilige werkomstandigheden, invulling aan de organisatiedoelstellingen als het gaat om de factor mens.

Waar wilt u met uw bedrijf naar toe en wat is daarvoor nodig aan HR-kaders en HR-instrumenten om deze doelen te bereiken? Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar in uw organisatie en op welke wijze kan HR hieraan een bijdrage leveren?

Ik kan u helpen HR toegevoegde waarde te bieden aan uw bedrijf. Daarbij kan het gaan om een adviesrol voor het management, maar ook om het realiseren van HR-projecten op het gebied van onder meer teamontwikkeling, beloningsvraagstukken, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en HR-beleid.

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze diensten en werkwijze.