Gesprekscyclus

U heeft als werkgever meerdere instrumenten in handen die u helpen sturing te geven op de inzet van uw arbeidspotentieel. Een daarvan is een goede gesprekscyclus, waarbij u in staat bent om op het juiste moment het goede gesprek of gesprekken te voeren met uw medewerkers. Daarmee geeft u niet alleen aandacht aan uw medewerkers en kunt u hen helpen met zaken waar ze tegenaan lopen, maar tevens kunt u met een goed ingerichte gesprekscyclus sturing geven aan de op te leveren resultaten en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Een goede gesprekscyclus gaat over de te behalen resultaten en de wijze waarop (planning, voortgang en beoordeling) maar gaat ook hoe het met de medewerker gaat. Zit hij nog goed in zijn vel, wat heeft hij nodig, waar liggen zijn ambities en talenten, hoe ziet hij zijn loopbaan voor zich en hoe verloopt de samenwerking binnen het team waarin hij werkzaam is. Een modern ingerichte gesprekscyclus gaat uit van de eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Medewerkers zijn steeds hoger opgeleid en de nieuwe generatie (toekomstige) werknemers is op zoek naar zingeving. In plaats van te vertellen wat ze moeten doen is het leidinggeven anno 2020 veel meer coachend en dienend van aard. Daarnaast moeten de gesprekken bijdragen aan de wendbaarheid van de medewerker. Snelle veranderingen vragen van de organisatie en zijn medewerkers een wendbare houding en daarin past bijsturing op de momenten dat het nodig is. Doelen zijn niet in beton gegoten en medewerkers zijn continu in gesprek over hun bijdrage aan het succes van de organisatie. Ik help u graag mee te denken op welke manier u in uw organisatie een moderne gesprekscyclus invoert en help u graag met de implementatie ervan.

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over onze diensten en werkwijze.